Magnolia tripetala

J. Gabler

Auf einen Blick

4.5 Hausgarten
Gehölz

Wissenschaftliche Informationen

Mehr lesen...
Magnolia tripetala
Magnoliaceae (Magnoliengewächse)
Magnolia
tripetala

Blätter

J. Gabler

Blüte

Ende Mai
J. Gabler

Frucht

Frucht Anfang Oktober
J. Gabler

Borke / Rinde

J. Gabler

Jahreszeiten

J. Gabler
beginnende Herbstfärbung Anfang Oktober
J. Gabler

Besonderheiten / Zusätzliche Daten

J. Gabler
J. Gabler
J. Gabler
Hebstfärbung Ende Oktober
J. Gabler